• Avrupalılar gemiciliği keşfettikten sonra Asya'daki baharat ve altın zenginliğine kavuşmak istemişlerdir. Bundan dolayı da alternatif ticaret yolları bulmak için yola çıkmışlardır.

  Ancak Avrupalılar bu yolda yeni kıtalar, deniz aşırı topraklar ve yeni keifler bulmuşlardır. Tüm bu yeniliklerin keşfedildiği döneme ise Coğrafi Keşifler denmektedir. Coğrafi Keşifler Yüzyılda başlayıp Yüzyılın yarısına kadar sürmüştür. Coğrafi Keşifler ile birlikte yeni ticaret yolları keşfedilmiştir. Demwk da Osmanlı'nın elindeki İpek ve Baharat yolunun önemini kaybetmesine neden olmuştur.

  Osmanlı Devleti'nin ticaret yollarının önemini yitirmesiyle birlikte Osmanlı'nın vergi gelirleri azalmıştır. Tüm bu olanlar da Osmanlı Devleti'nin maddi durumuna zarar vermiştir. Aynı zamanda Coğrafi Keşifler Akdeniz Limanlarının da önemini kaybetmesine sebep olmuştur. Kısaca Coğrafi Keşifler, Osmanlı Devleti'ni kötü bir şekilde etkilemiştir. Yüksek Çözünürlüklü Coğrai Siyasi Haritası. Sabanın da tarımda kullanılmaya başlanması ile beraber, insanlar artık hem et yiyor, hem de topraktan yetişten mahsulleri avlanmaya gerek kalmaksızın tüketebiliyordu.

  Tarımda kullanılan öküzler ve genelde yiyecek olarak yetiştirilen koyunlar, zamanla Bereketli Hilal'den Avrupa'ya doğru yayıldılar ve insanlığın bugüne kadar sürecek olan vazgeçilmez bir parçası haline geldiler. Sonradan demrk Dünya" olarak da anılacak Amerika kıtasının varlığından habersiz olan Avrupa, vemek Gerek Batı Avrupalıların keşif yapma isteği ve gelişen gemicilik teknolojisi, gerekse ticaret yollarının Müslümanlar'ın elinde olmasının yarattığı sorunlar, Avrupalıları yeni zenginlikler aramaya itiyordu.

  Aslında amaçları "yeni bir kıta keşfetmek" değil, Asya'nın zenginliklerine deniz yolu ile je. Bu amaç ile yola çıkan Kristof Kolombyılında aslında Hindistan zannettiği Amerika kıtasına ayak bastı. Kolomb, ayak bastığı yerin, Avrupalılar için yeni, insanlık ise Avrupa kadar antik bir kıta olduğunu fark edemeden, kıtadan ayrıldı. Amerigo Vespucci ise onun izini takip ederek, 'de kıtaya ulaştı ve bu defa, karşısındakinin yepyeni bir kıta olduğunu fark etmeyi başardı.

  Avrupalılar, elbette ki Amerika kıtasında bulunan ilk insanlar değillerdi. Hatta orada yaşayan Aztek ve İnka gibi imparatorluklar, her ne kadar ateşli silah gücüne sahip olmasalar da, kendi askeri ve devlet yapılanmasını geliştirmiş ve kendilerine dinler bile yaratmışlardı.

  Bu imparatorluklar, yeni insanların gelmesi ile birlikte hiç görmedikleri hayvanlar, silahlar ve gemiler ile karşılaşmışlardı. İçlerinde Avrupalıları tanrı ilan edenler bile olmuştu. Ne var ki Avrupalılar, Bereketli Hilal tarımının getirmiş olduğu bir gelişmişliğe sahiplerdi ve keşfettikleri yeni kıtadaki imparatorlukları yok ettiler; hatta ilerleyen zamanlarda, bu kıtalardaki insanları keşfiler aşamasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle birbirleriyle bile ocğrafi.

  Peki bir avuç Avrupalı kâşif, nasıl oldu da koca imparatorlukları ortadan kaldırdı? Cevap, ateşli silahlarında, ustalaştıkları kılıç becerilerinde, Amerika kıtasında bulunmayan atlarda ve en önemlisi, yine Amerika kıtasına daha önceden hiç ulaşmamış, doğal olarak yerlilerin bağışıklık kazanmamış olduğu virüs lerde yatıyor!

  Coğrafi keşifler tarihini çöpe atın! | Bilim ve Gelecek

  Öncelikle en sıra dışı neden gibi gözüken virüslere değinelim. Avrupalıların de,ek taşıdığı ve artık bağışıklık sistemlerinin tanı dığı nf ve su çiçeği gibi virüsler, Amerikan yerlilerin çok büyük bir kısmı için yepyeni virüslerdi ve onlara bulaştığında insanları kitlesel olarak öldürüyordu.

  Dolayısıyla Avrupalı kaşiflere yapacak pek bir iş kalmıyordu; virüsler, zaten yeni kıtayı kasıp kavurmaya başlamıştı. Buna rağmen, yayılmacı politikalarının bir parçası olarak yine de ateşli silahları ve kılıçlarını kullanarak sayısız yerliyi yok ettiler. Aslında maddi destek istememizin nedeni çok basit: Çünkü Evrim Ağacı, bizim tek mesleğimiz, tek gelir kaynağımız. Birçoklarının aksine bizler, sosyal medyada gördüğünüz makale ve videolarımızı hobi olarak, ddemek arta kalan zamanlarda yapmıyoruz.

  Dolayısıyla bu işi sürdürebilmek için gelir elde etmemiz keşiflfr. Bunda elbette ki hiçbir sakınca yok; kimin, ne şartlar altında yayın yapmayı seçtiği büyük oranda demrk tercih meselesi. Ne var ki biz, eğer ana mesleklerimizi icra edecek olursak yani kendi mesleğimiz doğrultusunda bir iş sahibi olursak Evrim Ağacı'na zaman ayıramayacağımızı, ayakta tutamayacağımızı biliyoruz. Çünkü az sonra detaylarını vereceğimiz üzere, Evrim Ağacı sosyal medyada denk geldiğiniz makale ve videolardan çok daha büyük, kapsamlı ve aşırı zaman alan bir bilim platformu projesi.

  Bu nedenle bizler, meslek keşilfer Evrim Ağacı'nı seçtik. Eğer hem Evrim Ağacı'ndan hayatımızı idame coğravi, mesleklerimizi bırakmayı en azından kısmen meşrulaştıracak ve mantıklı kılacak kadar bir gelir kaynağı elde edemezsek, mecburen Evrim Ağacı'nı bırakıp, kendi mesleklerimize döneceğiz.

  Ama bunu istemiyoruz ve bu nedenle didiniyoruz. Bu virüsler, yüzyıllardır beraber yaşadıkları hayvanlar vasıtası ile Keşifle geçmişlerdi; ancak bu hayvanların birçoğu, Amerika'da bulunmuyordu. Amerikan yerlileri, bu hayvanlar ile iç içe bir yaşam sürmediği için, Avrupalıların onlara fark etmeden getirdikleri bu "biyolojik silahı" onlara karşı kullanamadılar. Avrupalıların coğrafi şansı, Amerikan yerlilerine üstün geliyordu.

  Az önce de değindiğimiz gibi, bunun temelinde coğrafi farklılıklar, hayvanlar ve tarım yatıyor. Avrupa'da, tarımda kullanılmaya, yani evrimin yapay seçilim mekanizmasını bilinçsiz olarak da olsa kullanarak ehlileştirmeye ve hatta evcilleştirmeye uygun çok çeşitli hayvanlar bulunuyordu. Örneğin at ya da öküz gibi kolayca ehlileştirilebilir olan hayvanları sabana bağlayıp, insan gücüne çok fazla ihtiyaç duymadan tarım yapmak mümkündü. Yani güçlü hayvanlar yardımıyla daha hızlı tarım ve dolayısıyla daha hızlı gelişim mümkün oluyordu.

  Üstelik Coğrafi keşifler ne demek, bu hayvanların etinden, sütünden, derisinden ve gübresinden de faydalanabiliyorlardı. Öte yandan Amerika kıtasında ehlileştirilebilir hayvan sayısı çok azdı. Bulunan envai çeşit hayvan arasından en ehlileştirilebilir olanı lamalardı ve bu nedenle bugünkü Meksika ve Güney Amerika topraklarında bu hayvanın insanlarla iç içe yaşadığı, insanların onların sütünden ve yününden faydalandığı bilinmektedir.

  Ancak lamalar, atlar veya inekler kadar etkili hayvanlar değildir ve tarımda kullanıldıklarına dair herhangi bir veriye rastlanamamıştır. Dolayısıyla Deemek kıtasında, Avrupa'da görülen teknolojik atılımlar mümkün olmamıştır.

  Avrupalıların hayvanları kendi gelişimleri için kullanmaları, hızlı ilerlemelerine fırsat tanıdı ve özellikle, atları binek olarak kullanmaları da gelişimlerini hayli arttırdı. Bunun sosyolojik bir etkisi olduğunu görmek de mümkün: Coğrafi keşifler sırasında yerliler, at üzerindeki insanları ilk defa gördüklerinde, onları tanrı zannetmişlerdi.

  Avrupa'nın bu gelişimi, Yerlilerin, Keşifller kökenli virüslere karşı bağışıklığı olmaması da, çiçek ve kızamık gibi hastalıkların kıtada hızla yayılmasına ve milyonlarca yerlinin yok olmasına neden oldu.

  Bu faktörler bir araya geldiğinde, Avrupalılar'ın Amerika kıtasını ele geçirmesi kaçınılmaz bir hale geldi. Her ne kadar buraya kadar anlatılanlar, Avrupalılar'ın Amerikalılar'a neden üstün geldiğini anlamamıza yardımcı olsa da, bir soru işareti halen leşifler kalmaktadır: Eski Dünya'da yer alan dev imparatorlukların hepsi neden Avrupalılar kadar bariz bir keşif politikası gütmemiştir?

  Örneğin Osmanlı İmparatorluğu, neden Amerika'yı keşfetmemiş veya işgal etmemiştir?

  definition - Coğrafi_keşifler_listesi

  Bunu anlamak için, öncelikle Avrupalılar'ın keşif güdüsüne bir bakış atmamız gerekiyor. Yukarıda değindiğimiz gibi "coğrafi keşifler" denince akla gelen Amerika'nın keşfi, Kristof Kolomb'un Voğrafi ayak basma umuduyla yola çıkması ve kendisi fark edememiş olsa da yeni bir kıta keşfetmesiyle gelişen bir olaylar zinciridir.

  Peki Kolomb, neden Hindistan'a ayak basma umuduyla foğrafi çıkmıştı? Dönemin yöneticileri neden böyle bir geziyi finanse etmeyi kabul etmişlerdi? Kristof Kolomb, neden Osmanlı İmparatorluğu'ndan çıkmamıştı? Avrupalılar, patlayan nüfuslarını yeteri miktarda doyurabilecek ekonomik güce, tarımsal ürüne ve yerel kaynaklara sahip değillerdi. Bu nedenle son derece kdşifler topraklara yayılmış olan Doğu medeniyetinin aksine, sürekli yeni yerler keşfetme amacıyla yaşıyorlardı.

  Bunu, daha önceden Doğu'nun zenginliklerine erişmek için düzenledikleri ve genelde "dini sefer" perspektifinden düşünülen Haçlı Seferleri'nden de anlamak mümkün. Haçlı Seferleri, dini coğradi otorite kurma çabasının yanı sıra, Doğu'nun kaynaklarına erişmek için de yapılmış olan askeri operasyonlar keşofler algı lanmalıdır.

  Yani Avrupalıların içinde özgün veya sıra dışı bir meraktan ziyade, doğal ihtiyaçtan doğan bir "sürekli keşfetme" güdüsü vardı. İpek ve Baharat yollarının İslam medeniyetinin elinde edmek doğan bir "Doğu bağımlılığı"nı yenmeleri gerekiyordu.

  Dahası, dikkate değer bir medeniyet belirtisi olmadığı için Güney Afrika'yı ve Sibirya'yı göz önünde bulundurmazsak; Japonya, Kore ve Batı Avrupa hariç, gerek Balkanlar'daki Osmanlılar, gerekse Çin'deki ve Hindistan'daki Müslüman gemiciler ve bu ikisinin arasında yaşayan halkların büyük çoğunluk Müslümandı ve bu, Avrupalıların Müslüman medeniyetlerden ötürü köşeye sıkışmışlık hissetmesine neden oluyordu.

  Bu durum, Avrupalıları ticaret için İslam medeniyetinden geçmek zorunda kalmaksızın Hindistan'a ulaştırmaya itmişti ve Kolomb, işte tam da bunu başarmayı hedefleyen bir yolculuğa çıkmıştı.

  Ancak bu istek sonucunda, hesapta olmayan bir şekilde, yepyeni jeşifler kıta keşfedilmişti. Avrupalıları keşfetmeye iten güdüyü anlamak, Osmanlı'yı keşiflerden uzak tutan düşünceleri anlamayı mümkün kılmaktadır. Osmanlı Devleti içinde keşif merakı olan isimler yok değildi.

  Örneğin Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Piri Reis'in Sultan'a bu yönde bir keşif teklifi sunduğu; ancak Sultan tarafından kabul edilmediği bilinmektedir. Sultan'ın bu reddi neye dayandırdığını kesin olarak bilmek zor; ancak Osmanlıların Amerika'ya gitmemesinin ardındaki ekonomik, teknolojik, sosyolojik ve coğrafi sebepleri irdelemek mümkündür.

  Osmanlı'nın kurulduğu yıllardan beri yayılmacı bir politika yürütmesinin doğurduğu "farklı zenginliklere sahip olma" durumu, onu ekonomik anlamda ayakta tutmaya yetiyordu.

  Coğrafi Keşifler Nedir? Çoğrafi Keşiflerin Sonuçları Ve Sebepleri Nelerdir?

  Avrupalıların keşfetme coğrafi keşifler ne demek sebep olan şeylerden en önemli ikisinin ekonomi ve ticaret olduğunu anlatmıştık.

  Fakat Osmanlı'nın herhangi bir zenginlik arayışına girmesini tetikleyecek tarımsal ya da cpğrafi sebebi yoktu. İpek ve Baharat yollarını elinde tutuyor olması, Avrupalıların Amerika'dan getirdiği, tütün, kahve gibi ürünlerin zaten kendi coğrafyasına yetişebiliyor olması ve Nil Nehri etrafındaki pamuk üretiminin getirdiği refah, Osmanlı'yı yeni yerler aramaya muhtaç bırakmıyordu.

  Yeni fetihler, daha ziyade halkı memnun etmek veya siyasi otorite inşa etmek için yapılıyordu; ihtiyaçtan değil. Uzay görevine katılmaya hazır mısın? Cemo, Niso ve kedi Tırmık ile beraber, sevimli canavarları uzay gemisine geri götürmen gerek. Görevin sırasında eğlenceli oyun ve etkinlikler seni bekliyor.

  Çok sayıda yön, şekil, çizgi çalışması ve oyun etkinliğini sürükleyici bir macera içinde sunan bu kitap yaş arası çocuklar için hazırlandı. Çocuklar, ister evde tek başlarına ister sınıf ortamında yapabilecekleri bu kolay ve anlaşılır etkinliklerle, ilkokul için gerekli temel beceri ve deme geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Mor gezegende uzamsal algıyı geliştirme Mavi gezegende çizgi çalışmaları ile okuma yazmaya hazırlık Kırmızı gezegende dikkat ve odaklanma çalışmaları Sarı gezegende rahatlatıcı hobi etkinlikleri Yeşil gezegende el-göz koordinasyonunu ve yazma becerilerini geliştirme.

  Peki ya Osmanlıların yeni yerler keşfetmeye ihtiyaçları olsaydı? Bunu başarabilirler miydi? Böyle bir ihtiyaçları olsaydı, öncelikle Atlas Okyanusuna kıyısı olan bir şehir keşfetmeleri veya işgal etmeleri coğrfi. Orada iyi tersaneler kurması ve iyi gemiciler ccoğrafi gerekecekti. Bu bağlamda Batı Avrupa'nın Atlas Okyanusuna kıyısı olması, onların zaten sert sulara alışkın gemiciler yetiştirmesini mümkün kılmıştı. Öyle ki bu durum, bir ada ülkesi olan ve tüm Dünya'ya demmek sürmeyi başarmış İngiltere İmparatorluğu'nun başarısının ardında yatan ana sebeplerden biridir.

  Öte yandan Osmanlılar, durgun Akdeniz sularına alışık denizcilere sahipti ve bu da, Akdeniz'e uygun gemilere ağırlık verilmesine neden oluyordu. Avrupalılar, Keşiflerine karavela denilen yelkenli ve keşif odaklı gemiler ile başladılar ve ardından daha kuvvetli kanyonlar ile devam ettiler. Bu gemilerin taşıma kapasiteleri çok yüksek olduğu için, aylarca herhangi bir ikmal noktası gerekmeden yiyecek ve insan taşıyabiliyorlardı.

  Bunların aksine, Osmanlıların Akdeniz'in nispeten rüzgarsız sularına göre yapılmış yelkenleri olan, fakat daha ziyade küreklere bağlı olarak kullanılan, kayık benzeri kadırga ları vardı. Bu gemiler uzun mesafe gemileri olmadığı için, depolama alanları kısıtlıdır ve düzenli olarak ikmal yapma zorunluluk ları vardır.

  Bu nedenle okyanusa çıkıp, yeni kıtalar keşfetmek için uzun mesafeli yollarda ikmalsiz ilerlemeleri mümkün değildir. Böyle ikmal noktalarının drmek veya inşa edildiğini dfmek bile, Akdeniz'in kış zamanlarında bile zorluk çeken bahriyeliler, sıcak iklime uygun ve sert okyanus görmemiş olmalarından dolayı okyanusta hiç kara görmeden muhtemelen pek fazla ilerleyemezlerdi. Söz konusu olan, Avrupalıların ilkleridir, insanlığın ilkleri değil. Kapitalist Batı, daha sonraki üstünlüğüne dayanarak, kendi ilklerini insanlığın ilkleriymiş yani keşifmiş gibi yutturmaya çalışmıştır.

  Oturum Aç. Kullanıcı adınız. Şifre kurtarma. Keşfler Kurtarın. Cumartesi, Aralık 3, Aboneler Abone Ol İletişim. Ancak 'da Süveyş Kanalı'nın Fransızlar tarafından açılmasıyla bu limanlar yeniden önem kazanmıştır.

  Coğrafi Keşifler, Müslüman ülkeler açısından büyük zararlara neden olmuştur. İslam ülkeleri yoksullaşmış, Türkistan Hanlıkları giderek zayıflamış ve Ruslar karşısında gerilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu, İpek keşiflrr Baharat Yollarına hakim olmasına rağmen yolların değişmesinden dolayı umduklarına ulaşamamıştır.

  Osmanlı İmparatorluğu, ticaret faaliyetlerini yeniden geliştirebilmek için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermek zorunda kaldı. Ayrıca Osmanlı topraklarında kervan yolları boyunca faaliyet gösteren halk ve zanaatkârlar işsiz kaldı.

  Bu durum, Osmanlı Devleti'nde ekonomik sıkıntılara ve Celali İsyanları 'na zemin hazırlamıştır. XV əsrin ikinci yarısından XVII əsrin ortalarınadək Böyük coğrafi kəşflər zamanı Avropa dənizçiləri və səyyahları əvvəllər məlum olmayan dənizləri və okeanları, adaları və materikləri kəşf etdilər, ilk dünya səyahətinə çıxdılar, Yerin kürə şəklində olmasını əməli surətdə sübuta yetirdilər.

  Naməlum ölkələrin axtarılması üçün əsas stimul əsrlər boyu Şərq malları almaq üçün Avropadan Şərqə axan qızıla hərisliyin olması idi. Bundan başqa, Şərqə gedən quru ticarət dsmek Osmanlı imperiyasının əlində idi.

  Buna görə də Avropa dənizçiləri özlərinin Hindistana və Çinə gedən yollarını axtarmağa başladılar. Həm də dəniz keşufler quru yollara nisbətən daha əlverişli və təhlükəsiz idi. İlk keşfler Hindistana gedən keşiflre Portuqaliya dənizçiləri axtarmağa başladılar. Diaş Afrikanı cənubdan ötüb-keçmiş ilk avropalıdır. Geri qayıdarkən Ümid burnunu kəşf etmişdir Böyük coğrafi kəşflər avropalıların geniş müstəmləkələr tutmasının əsasını qoydu, Avropada əmtəə istehsalının artmasına təsir etdi, dünya ticarətinin meydana çıxmasına səbəb oldu.

  Vikipediya, azad ensiklopediya. The conquest of New Spain. Penguin Classics. ISBN İstifadə tarixi: Galvano, Antonio. Kessinger Publishing. Linschoten, Jan Huyghen van. New Delhi, AES. Asian Educational Services. Mancall, Peter C. Travel coğrafi keşifler ne demek from the age of discovery: an anthology. Oxford University Press US. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

  İstifadə tarixi: 17 June Abu-Lughod, Corğafi. Before European Hegemony: the world system a. Anderson, James Maxwell. The history of Portugal. Greenwood Publishing Group. Arciniegas, Germán. Octagon Books.

  1. David Arnold - Coğrafi Keşifler Tarihi.
  2. Coğrafi Keşiflerin Nedenleri.
  3. Coğrafi Keşifler by Mehmet Can Yener.
  4. Coğrafi Keşifler Nedir;
  5. Check these out next?
  6. Recommended?

  Armesto, Felipe Fernandez. Pathfinders: A Global History of Exploration. Arnold, David. The Age of Discovery, —, Lancaster pamphlets.

  Boxer, Charles Ralph. The Portuguese Seaborne Empire — The Dutch seaborne empire, — Braudel, Fernand. The Wheels of Commerce, vol. II of Civilization and Capitalism 15th—18th Century.

  traduire de

  University of California Press. The perspective of the world. Brook, Timothy. Burns, William E. The scientific revolution: an encyclopædia. Butel, Paul. The Atlantic. Cole, Juan Ricardo. Sacred Space and Holy War. Cook, Noble David. Born to die: disease and New World conquest, — Cambridge University Press.

  Crosby, Alfred W. Cromer, Alan. Crow, John A. The Epic of Latin America. Daus, Ronald. Die Erfindung des Kolonialismus. Davenport, Frances Gardiner. Washington, D. De Lamar, Jensen. Adem Oruç. Related Papers. Kuruluş Dönemi 1-Kayı Boyu.

  Mehmet Teker. Osmanlı Tarihi. Loading Preview. Tarih Nedir? Tarih Tarihöncesi Prehistorik Devirler. İ-K 1 İK. Haclilar ve ipek yolu.

  DenizcilikTeknolojisinin Gelişimi ve Kapitalist Ahlak Emperyalizm ve Protestanlik. Somalide Osmanli Hakimayeti. Savaş Meydanda Değil Masada Kazanılır. İçindekiler kenar çubuğuna taşı gizle. Madde Tartışma. Oku Düzenle Kaynağı değiştir Geçmişi gör. Daha fazla Oku Düzenle Kaynağı değiştir Geçmişi gör. Ana maddeler: Pusula ve Gemi.

  Hyphenation

  Ana madde: Osmanlı İmparatorluğu. ISSN JSTOR These texts provide details about indigenous practices as well as views of the conquest from the perspective of the invaded. Some of these indigenous sources have been translated into English. On the issue of the encounter, these sources concur: the coğrafi keşifler ne demek of Europeans brought death, displacement, sorrow, and despair to Native Americans.

  Erişim tarihi: 3 Şubat Otorite kontrolü NDL : Business Sports. Sınıf Sosyal Bilimler 4. Ünite Zaman İçinde Bilim. More Related Content More from derslopedi Turkiye Cumhuriyetinin Dis Politikasi. Recently uploaded CoğRafi KeşIfler 2. Ve bu da coğrafi keşiflerin yapılmasını sağlamıştır.

  Aklıma gelmiyor Sünger Bob!! Patrick,coğrafi keşiflerin yapılmasını ne sağlamış olabilir sence? Ders kitabınızda ayrıntılı olarak gördüğünüz haritada, değişen ticaret yolları hangi özelliklere sahip ülkeler için avantaj oluştur? Arkadaşlar coğrafi keşiflerin nedenlerini biliyor musunuz? Size hemen bir tablo halinde göstereyim. Avrupalıların dünyayı tanımak istemeleri.

  Avrupa'da değerli madenlerin az bulunmasından dolayı kralların İspanyol-Portekiz gemicileri desteklemesi. İstanbul'un fethinden sonra Türklerin, doğu ticaret yollarına hakim olmaları ve Avrupalıların açık denizlere çıkma ihtiyacı hissetmeleri.

  Avrupalıların, Hıristiyanlık dinini yaymak istemeleri. Avrupalıların, doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşabilmek amacıyla yeni ticaret yolları aramaları. Sence coğrafi keşiflerin sonuçları ne olabilir? Tabii ki de Bennnnnn.

0 / 5

windows 7 libraries in xp

Games for Windows Test Cases: Best Practices for Games on Windows XP, Windows Vista, Windows 7, and Windows 8. Adım adım Windows XP'den Windows 7'ye... >>

oktay ustadan margarinli poğaça tarifi

Mayalı hamur sevmeyenlerin bayılacağı bir tarif diyebilirim. Günlerinizde çok beğeni alacak diye düşünüyorum. MALZEMELERİ: Yarım paket margarin. Ayrıca iç harcınızı istediğiniz malzemeleri kullanarak da yapabilirsiniz.... >>

ttk 397 2

GEREKЗE/Madde – Birinci fэkra: Birinci fэkra anonim юirketin ve юirketler topluluрunun denetlenmeleri zorunluрunu kanunо bir yьkьm olarak. TK. MADDE Юerhler, Notlar, Yorumlar Birinci fэkra: Birinci... >>

numune hastanesi estetik

HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SİVAS NUMUNE HASTANESİ. Kurumsal · Hastane Yönetimi · BAŞHEKİMLİK · BAŞHEKİM · BAŞHEKİM YARDIMCILARI · SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. >>

the walkıng dead 7 sezon 2 bolum ne zman

>>

istanbul gümrük kargo telefon

Эstanbul Posta Gьmrьk Mьdьrlьрь. Эstanbul Gэda Эht. Gьm. Mьd. >>